Tegen de stroom in gaan
is de enige manier om bij de bron te komen

Therapeut

Marlena Eringa is als therapeut verbonden aan de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT), het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Achtergrond

Haar professionele achtergrond ligt in het maatschappelijk werk, waarvoor ze in 1989 de opleiding afrondde aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met uiteenlopende problematiek, eerst als maatschappelijk werker en sinds 2008 ook als trainer, coach en therapeut.

Aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NavP) rondde zij de opleiding Integratieve Psychotherapie af in 2007.

Ze is breed geschoold in traumaverwerking, emotieregulatie, communicatie en stresshantering; en bekend met Sjamanisme, Hatha yoga, Zen meditatie en Diamond Approach®.

Sinds 2010 is Marlena verbonden aan de Ridhwan school®, waar meditatietechnieken gecombineerd worden met eigentijdse psychologische inzichten.

Sinds 2017 is ze gecertificeerd NARM Practitioner. NARM™ (Neuro Affective Relational Model) is een methodiek die voortbouwt op Somatic Experiencing® en zich specifiek richt op ontwikkelingstrauma. Kijk voor meer informatie op: www.drlaurenceheller.com

Stijl van werken

Marlena’s stijl van werken kenmerkt zich door rust, helderheid en diepgang. Haar houding is accepterend en aanwezig in het moment.