Tegen de stroom in gaan
is de enige manier om bij de bron te komen

Psychosociaal Therapeut

English version: scroll down


Marlena Eringa - Psychosociaal Therapeut


Beroepsregistratie

Opleiding

Achtergrond

Na mijn opleiding MWD in Amsterdam, had ik al snel de wens om me verder te verdiepen in psychologische vraagstukken.
Ik ontdekte dat problemen waar mensen mee zitten bijna altijd te herleiden zijn naar ervaringen uit vroegere levensfasen; en patronen die als reactie daarop ontwikkeld zijn.
Dit motiveerde me om verder te studeren op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling en ontwikkelingstrauma.

Parallel hieraan volgde ik mijn spirituele nieuwsgierigheid: wat betekent dit leven? 
Ik beoefende Yoga en Zen-meditatie, raakte thuis in het Sjamanisme, en vond mijn spirituele wortels in de Ridhwan School, waar ik ook werk als coördinator van de European Summer Retreat.

Mijn liefde voor de natuur en tuinieren hebben me de wijsheid geleerd van de seizoenen, van de dynamiek tussen vergankelijkheid en het ontstaan van nieuw leven.

Persoonlijke kernwaarden zijn: echtheid, vrijheid en verbinding. 

***


 

Marlena Eringa - Psychosocial Therapist


Professional registration

Education

Background

After my training MWD (social work) in Amsterdam, I soon had the wish to deepen my knowledge of psychological issues. 
I discovered that problems people deal with almost always can be traced back to experiences from earlier life phases; and patterns that are developed as a response thereupon. 
This motivated me to study further in the fields of personal development and developmental trauma. 

Parallel to this I followed my spiritual curiosity: what is the meaning of this life? 
I practiced Yoga and Zen-meditation, felt at home in Shamanism, and found my spiritual roots in the Ridhwan School, where I also work as coordinator of the European Summer Retreat.

My love for nature and gardening tought me the wisdom of the seasons, of the dynamic between perishableness and the emergence of new life. 

Personal core values are: authenticity, freedom and connection.