alles raakt alles
altijd overal aan

Informatie


English version: scroll down

De praktijk is open voor sessies. Ook mogelijk zijn:

 • Online therapie / online coaching (via een beveiligde Zoom verbinding)
 • Wandeltherapie / wandelcoaching

Neem gerust contact op als je wilt overleggen. 

*

Bereikbaarheid

De praktijk is goed bereikbaar per bus; er zijn verschillende haltes op minder dan tien minuten loopafstand van de praktijk.
Parkeren is gratis en voor de deur.
In overleg is het mogelijk in de avond af te spreken.
Therapie en Coaching zijn mogelijk in Nederlands en Engels.
 

Wachttijd

Ik hanteer geen wachtlijst. Je kunt op korte termijn terecht. 
 

Kosten

 • Psychotherapie/traumatherapie € 89,- per sessie van 60 minuten (BTW vrij)
 • Coaching: € 89,- per sessie van 60 minuten (vanaf 01-01-22 is coaching ook BTW vrij)

Tot 24 uur van tevoren kan een afspraak kosteloos worden afgezegd.
Houd er rekening mee dat indien je niet op tijd afzegt, de sessie in rekening wordt gebracht.
 

Vergoedingen

Psychotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Je betaalt niet vanuit je eigen bijdrage.

Een overzicht van zorgverzekeraars die vergoeding bieden, kan je vinden op de website van de VIT onder de knop: Algemene Informatie – vergoeding zorgverzekeraars.

Controleer bij je zorgverzekeraar of de therapie vergoed wordt.

Vergoedt de zorgverzekeraar niet? Wellicht is het mogelijk om een bijdrage van je werkgever te ontvangen. 
 

Gegevens

 • KvK: 34 34 12 04
 • btw-id: NL001903250B53


Klachtenregeling en Tuchtrecht

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).

Kijk voor meer informatie over het afhandelen van klachten op de website van de VIT.

Als RBCZ geregistreerde therapeut val ik onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
*** 

 

Information

The practice is open for live sessions. Also possible are:

 • Online therapy / online coaching (via a secured Zoom connection)
 • Walking therapy / walking coaching

Feel free to get in touch if you want to consult. 

*

Accessibility

The practice is well accessible by bus; there are several stops at less than ten minutes walking distance of the practice.
Parking is free and right outside the door.
In consultation it is possible to meet in the evening, or via Zoom. 
Therapy and coaching are possible in Dutch and Englisch.
 

Waiting time

I do not use a waiting list. You can make an appointment at short notice. 
 

Costs

 • Psychotherapy/traumatherapy € 89,- per session of 60 minutes (tax free)
 • Coaching: € 89,- per session of 60 minutes (from 01-01-22 on coaching is also tax free)

Until 24 hours in advcance an appointment can be cancelled without costs. 
Take into account that if you do not cancel in time, the session will be charged. 
 

Compensation

Psychotherapy is compensated partly by most of the health insurers out of the supplementary insurance. You don't pay out of your personal contribution.

An overview of health insurers that offer compensation can be found at the website of the VIT under the button: Algemene Informatie – vergoeding zorgverzekeraars.

Check with your health insurer if the therapy is compensated. 

Does your health insurer not compensate? Maybe it is possible to receive a contribution from your employer.
 

Particulars

 • KvK: 34 34 12 04
 • btw-id: NL001903250B53

Complaints meachanism and en Disciplinary law

According to the Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), I am connected to the Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).

For more information about settling of complaints, look at the website of the VIT.

As RBCZ registered therapist I fall under the independent disciplinary proceedings of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).