alles raakt alles
altijd overal aan

Informatie


English version: scroll down


ONLINE & OUTDOOR THERAPIE & COACHING
vanaf 1 november 2022 is de praktijk helemaal online en outdoor.

Online sessies doe je makkelijk en efficiënt vanuit de intimiteit van je eigen huis. We gebruiken een veilige Zoom verbinding. 
Tijdens outdoorsessies wandelen we in mooi landschap bij Vinkeveen. Het lopen en de omgeving dragen bij aan jouw persoonlijke proces.

Neem gerust contact op als je wilt overleggen. 

*

Bereikbaarheid

De praktijk is goed bereikbaar per bus; er zijn verschillende haltes op minder dan tien minuten loopafstand van de praktijk.
Parkeren is gratis en voor de deur.
In overleg is het mogelijk in de avond af te spreken.
Therapie en Coaching zijn mogelijk in Nederlands en Engels.
 

Wachttijd

Je kunt terecht op maandag en donderdag en op sommige avonden.
Het is meestal mogelijk om binnen enkele weken af te spreken.
 

Kosten

  • Psychotherapie/traumatherapie € 89,- per sessie van 60 minuten (BTW vrij)
  • Coaching: € 89,- per sessie van 60 minuten (vanaf 01-01-22 is coaching ook BTW vrij)

Tot 24 uur van tevoren kan een afspraak kosteloos worden afgezegd.
Houd er rekening mee dat indien je niet op tijd afzegt, de sessie in rekening wordt gebracht.

VANAF 1 JANUARI 2023 ZIJN DE KOSTEN: € 90,- PER SESSIE. 
 

Vergoedingen

Psychotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Je betaalt niet vanuit je eigen bijdrage.

Een overzicht van zorgverzekeraars die vergoeding bieden, kan je vinden op de website van de VIT onder de knop: Algemene Informatie – vergoeding zorgverzekeraars.

Controleer bij je zorgverzekeraar of de therapie vergoed wordt.

Vergoedt de zorgverzekeraar niet? Wellicht is het mogelijk om een bijdrage van je werkgever te ontvangen. 
 

Gegevens

  • KvK: 34 34 12 04
  • btw-id: NL001903250B53


Klachtenregeling en Tuchtrecht

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).

Kijk voor meer informatie over het afhandelen van klachten op de website van de VIT.

Als RBCZ geregistreerde therapeut val ik onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
*** 
 

Information


ONLINE & OUTDOOR THERAPY & COACHING
From the 1st of November 2022 the practice is fully online and outdoor.

Online sessies are easily and efficiently done from the intimacy of your own house. We use a safe Zoom connection.
During outdoorsessions we walk in a beautiful landscape near Vinkeveen. The walking and the environment contribute to your personal process. 

Feel free to get in touch if you want to consult. 

*

Accessibility

The practice is well accessible by bus; there are several stops at less than ten minutes walking distance of the practice.
Parking is free and right outside the door.
In consultation it is possible to meet in the evening, or via Zoom. 
Therapy and coaching are possible in Dutch and Englisch.
 

Waiting time

You are welcome on Mondays, Tuesdays and somtimes in the evening. 
It is usually possible to make an appointment within a few weeks. 
 

Costs

  • Psychotherapy/traumatherapy € 89,- per session of 60 minutes (tax free)
  • Coaching: € 89,- per session of 60 minutes (from 01-01-22 on coaching is also tax free)

Until 24 hours in advcance an appointment can be cancelled without costs. 
Take into account that if you do not cancel in time, the session will be charged. 

FROM THE 1ST OF JANUARY 2023 COSTS ARE € 90,- PER SESSION. 
 

Compensation

Psychotherapy is compensated partly by most of the health insurers out of the supplementary insurance. You don't pay out of your personal contribution.

An overview of health insurers that offer compensation can be found at the website of the VIT under the button: Algemene Informatie – vergoeding zorgverzekeraars.

Check with your health insurer if the therapy is compensated. 

Does your health insurer not compensate? Maybe it is possible to receive a contribution from your employer.
 

Particulars

  • KvK: 34 34 12 04
  • btw-id: NL001903250B53

Complaints meachanism and en Disciplinary law

According to the Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), I am connected to the Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).

For more information about settling of complaints, look at the website of the VIT.

As RBCZ registered therapist I fall under the independent disciplinary proceedings of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).