Worden wie je bent
*
Becoming who you are
 

Welkom bij de Stroom, praktijk van Marlena Eringa


ONLINE & OUTDOOR THERAPIE & COACHING
vanaf 1 november 2022 is de praktijk helemaal online en outdoor.

Online sessies doe je makkelijk en efficiënt vanuit de intimiteit van je eigen huis. We gebruiken een veilige Zoom verbinding. 
Tijdens outdoorsessies wandelen we in mooi landschap bij Vinkeveen. Het lopen en de omgeving dragen bij aan jouw persoonlijke proces.

English version: scroll down
 

Iedereen komt in het leven wel eens in moeilijk vaarwater terecht.
Soms loop je vast en kom je er op eigen kracht even niet uit.
Ik help je dan graag verder. 

 

  • Loop je steeds tegen dezelfde problemen aan?
  • Wil je stress verminderen of herstellen van overspannenheid?
  • Wil je een traumatische ervaring of een ingrijpend verlies achter je laten? 
  • Wil je meer in contact komen met je eigen levensenergie?
  • Wil je weer in je eigen kracht komen?


Met therapie en coaching kom je weer verder

Therapie en coaching helpen je tot inzichten te komen, blokkades op te lossen en je eigen krachtbronnen te activeren. 
Met de integratieve aanpak verbind je hoofd, hart, lichaam en ziel. 
Onderliggende patronen worden helder en je komt snel tot de kern.
 

Ik heb me gespecialiseerd in:

 

Methodieken die ik gebruik zijn:

Heb je vragen, wil je overleggen of een afspraak maken?

Neem dan gerust contact op.


 

***

ONLINE & OUTDOOR THERAPY & COACHING
From the 1st of November 2022 the practice is fully online and outdoor.

Online sessies are easily and efficiently done from the intimacy of your own house. We use a safe Zoom connection.
During outdoorsessions we walk in a beautiful landscape near Vinkeveen. The walking and the environment contribute to your personal process. 

 

Everybody now and then gets into difficult straits in life.
Sometimes you get stuck and can't get out on your own.
Then I am happy to help you onward.  

 

  • Do you keep running into the same problems? 
  • Do you want to reduce stress or recover from burn out?
  • Do you want to leave a traumatic experience or a big loss behind you?
  • Do you wish to get into more contact with your own vitality?
  • Do you want to regain your own strength?


With therapy or coaching you can go onward again

Therapy and coaching helps to acces resources, gain insights and recover from psychic hurt.
Using the integrative method you connect mind, heart, body and soul.
Underlying patterns become clear and you easiliy get to the core. 
 

I have specialized myself in: 


Methods I use are:

Do you have questions, want to consult or make an appointment?

Feel free to get in touch / contact.