Systeembenadering

De systeembenadering bekijkt mensen in de context van hun relaties. Met name het gezin van herkomst is belangrijk voor de vorming van de persoonlijkheid. 

In het lgemeen kun je zeggen dat een systeem een verzameling mensen is die een coherent geheel vormen; of: een samenhangend geheel van personen, die als een geheel functioneren. We groeien allemaal op in een systeem, namelijk onze gezin, of in groter verband: onze familie. Hier wordt de blauwdruk van onze persoonlijkheid gevormd, die we meenemen in alle systemen waar we ons in ons leven in begeven. Onze vroege ervaringen in ons eigen familiesysteem projecteren we weer op de systemen en mensen in ons latere leven.

Kenmerkend voor elk systeem is dat er samenhang en verbondenheid is. Ook is er wederzijdse beïnvloeding en dynamiek. Soms is dat onbewust en soms wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van deze systemische kwaliteiten. Dan functioneert een systeem als los zand of ontstaan er blokkades door onderlinge tegenwerking. Iedereen is onderdeel van meerdere systemen.