Neuro Affective Relational Model

Neuro Affective Relational Model (NARM™) richt zich expliciet op ontwikkelingstrauma. NARM™ gaat ervan uit dat psychische problemen geen ziekte of afwijking zijn, maar voortkomen uit overlevingsstrategieën.

NARM™ richt zich op de werking van het zenuwstelsel en op de relationele verbinding met anderen. Omdat de hersenen de neiging hebben om vanuit het verleden de toekomst te voorspellen, blijven overlevingsstijlen uit het verleden hangen in het zenuwstelsel en vervormen ze de huidige ervaring.

Tot het vierde levensjaar zijn de cognitieve functies nog niet ontwikkeld. Kleine kinderen kunnen nog niet reflecteren op zichzelf en op hun ervaringen. Ze denken niet na over wat ze meemaken en hebben er geen woorden voor. Met al hun natuurlijke vindingrijkheid organiseren ze hun leven zo goed mogelijk in reactie op de gegeven omstandigheden en in dit proces ontwikkelen ze hun persoonlijkheidsstructuur. Deze structuur vormt in het latere leven de beleving van het bestaan, die vaak beperkt en soms beperkend is.

NARM™ gaat uit van de natuurlijke neiging van mensen naar verbinding, gezondheid en levendigheid. De werkwijze oriënteert zich op bronnen die de mogelijkheid tot zelfregulering ondersteunen, waardoor nieuwe verbindingen in de hersenen gelegd kunnen worden en het wereldbeeld kan verruimen.

NARM is een geïntegreerde aanpak voor het verwerken van ontwikkelingstrauma (:jeugdtrauma), waarbij expliciet gebruik gemaakt wordt van lichaamsbewustzijn en aandacht in het hier en nu (mindfulness).

Kijk voor meer informatie op: www.drlaurenceheller.com