HSP

English version: scroll down


Als je hooggevoelig bent, dan is het extra belangrijk om zorgvuldig met je energiehuishouding om te gaan. Hooggevoelige mensen zijn vaak geneigd om hun gevoeligheid als negatieve eigenschap te zien en steken veel energie in pogingen om weerbaarder te worden. Dat is niet slecht, maar in de gevoeligheid zitten ook belangrijke positieve kwaliteiten, die ontwikkeld kunnen worden. Door deze benadering is het mogelijk om van de gevoeligheid je kracht te maken.

HSP lijkt gerelateerd te zijn aan een onvoldoende ontwikkeld zenuwstelsel door onverwerkte schokkende ervaringen in de vroege jeugd.

Mensen met HSP geven aan dat ze open staan en zichzelf meer willen begrenzen. Energetische grenzen zijn een reëel verschijnsel. Als je je grenzen kan aanvoelen, dan kan je iets doen om jezelf te beschermen tegen een teveel aan indrukken. Hiermee voorkom je dat je zenuwstelsel overprikkeld raakt en zorg je ervoor dat je tijdig tot rust komt.

 

***

 

HSP - High Sensitivity

If you are highly sensitive, it is extra important to handle your energy-houshold with care. Highly sensitive people often tend to see their sensitivity as a negative characteristic and put a lot of energy in efforts to become more defensible. That is not a bad thing, but in the sensitivity are also important positive qualities, that can be developed. With this approach it is possible to make your sensitivity your asset. 

HSP seems to be related to an insufficiently developped nervous system because of shocking experiences in early childhood. 

People with HSP rapport that they are open and want to outline/define themselves more clearly. Energetic boundaries are a real phenomenon. If you can feel your boundaries and limits, than you dan do something to protect yourself against an excess of impressions. This way you prevent your nervous system of getting overwhelmed and you make sure you come to rest in time.