Symptomen van trauma

English version: scroll down


het lichaam; voorbeelden van lichamelijke symptomen:

 • spanning
 • stressgevoeligheid
 • onrust
 • prikkelbaarheid
 • oppervlakkig ademhalen, hyperventilatie, benauwdheid
 • gevoelloosheid
 • gebrek aan energie, vermoeidheid
 • onverklaarbare (pijn)klachten, huidklachten, darmklachten

gevoelens; voorbeelden van emotionele symptomen:

 • angst
 • woede
 • wantrouwen
 • haat en/of zelfhaat
 • frustratie
 • machteloosheid
 • schaamte
 • schuld

gedachten; voorbeelden van cognitieve symptomen:

 • negatieve gedachten over jezelf en anderen
 • piekeren
 • de overtuiging dat je alles fout doet
 • de overtuiging dat de wereld een onveilige plek is
 • de overtuiging dat mensen vijandig zijn
 • fantasieën dat er iets ergs gebeurt
 • destructieve fantasieën


 


***


 

Symptoms of trauma

The body; examples of physical symptoms:

 • tension
 • sensitive to stress
 • restlessness
 • irritability
 • spanning
 • shallow breathing, hyperventilation, tightness
 • numbness
 • lack of energy, exhaustion
 • unexplainable complaints (of pain), skinproblems, ailments of intestines


feelings; examples of emotional symptoms:

 • fear 
 • anger
 • distrust
 • hate and/or self-hate
 • frustration
 • powerlessness
 • shame
 • guilt


thoughts; examples of cognitive symptoms:

 • negative thoughts about yourself and others
 • worrying
 • the conviction that you do everything wrong
 • the conviction that the world is an unsafe place
 • the conviction that people are hostile
 • fantasies that something bad will happen
 • destructive fantasies