Stress

English version: scroll down


Stress is een vorm van spanning. Om optimaal te kunnen functioneren hebben we een bepaalde mate van spanning nodig. Positieve stress is bijvoorbeeld de spanning en opwinding die je voelt voordat je op vakantie gaat, of voor een wedstrijd. De spanning is tijdelijk en verdwijnt weer, waarna je tot rust komt. Negatieve stress wordt ervaren als de spanning gekoppeld is aan een nare gebeurtenis.

Bij langdurige stress is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord en kunnen stressklachten ontstaan. Zoals bij een elastiek dat teveel wordt uitgerekt, gaat de rek eruit. Mensen met stressklachten hebben last van lichamelijke en psychische symptomen zoals piekeren, onrust, irritatie en haast. Als stress lange tijd aanhoudt, kunnen mensen overspannen worden en burn-out raken. Ze krijgen last van extreme vermoeidheid en voelen zich niet meer in staat om te functioneren.

De mate en duur van stress die iemand aankan, is per persoon en per situatie verschillend. Teveel stress heeft een negatieve invloed op alle lagen van het bestaan: lichaam, gevoel, gedachten, relaties en functioneren.


 

***

 

Stress

Stress is a kind of tensity. To function optimally, we need a certain degree of tensity. Positive stress is an example of the tensity and excitement that one can feel before going on a holiday, or before a competition. The tensity is temporary and disappears again, after which you become calm. Negative stress is experienced when the tensity is linked to an unpleasant event.  

With long-term stress the balance between inner support and the burden one experiences is disturbed. Like with a rubber band that is stretched too often, one loses ones flexibility and strength. People who complain of stress have physical and psychological symptoms like worrying, restlesness, agitation and hurry. When stress continues for a long time, people can get overstressed or burn-out. They get exhausted and do not feel capable of functioning anymore. 

The degree and duration of stress that people can deal with, differs with each person and situation. Too much stress has a negative influence on all layers of being: body, feelings, thoughts, relationships and functioning.