Psychotrauma

Een psychisch trauma is een vaak onbegrepen en zelfs genegeerde aandoening, die zowel geestelijk als lichamelijk grote gevolgen kan hebben. Meestal wordt het veroorzaakt door een heftige gebeurtenis, zoals een ongeluk, medische ingreep of een ervaring met geweld. 
 
Een trauma ontstaat als deze omstandigheden overweldigend zijn en degene die het overkomt niet in staat is erop te reageren met een natuurlijke reactie van vechten of vluchten. Het gevolg is een toestand van bevriezing of verstijving, die zich zowel lichamelijk als geestelijk uit. Mensen met psychotrauma voelen zich afgesneden van zichzelf, angstig, neerslachtig en emotioneel labiel.