Eigen Kracht Methode

English version: scroll down


De Eigen Kracht Methode is ontwikkeld als antwoord op het toenemende ziektedenken binnen de reguliere hulpinstellingen. Men ontdekte dat teveel aandacht voor problemen, de problemen niet oplossen.

Men zocht naar alternatieven en er werd ontdekt dat mensen goed in staat zijn zelf hun problemen op te lossen, wanneer ze hun eigen kracht kunnen inzetten. Het zelfhelend vermogen is veel groter dan lange tijd gedacht werd. Eigen Kracht is een integratie van interne krachtbronnen en externe hulpbronnen.

De kern van de Eigen Kracht Methode is dat de persoon onderscheiden wordt van zijn/haar psychische klachten: je hebt ergens last van, maar je bent niet dat waar je last van hebt. Door je focus op je krachtbronnen te leggen, verstevig je je draagkracht. Je kunt daardoor je problemen beter hanteren en er zelf oplossingen voor vinden.

 

***

 

Own Strength Method

The Own Strength Method is developped as an awnser to the increasing 'sickness-thinking' within the regular help-institutions. One discovered that giving too much attention to problems, does not solve them. 

They looked for alternatives and found out that people are very well capable of solving their own problems, when they can apply their own strength. The self-healing capability is much bigger than was thought for a long time. Own Strength is an integration of internal and external resources. 

The core of the Own Strength Method is dat the person is seen apart from his/her psychological complaints: you are not what is bothering you, but there is something that bothers you. By focussing on your resources, you strengthen your inner support. Therfore your can handle your problems better and find solutions for them yourself.