Zelfvertrouwen

Als mensen zich onzeker voelen, neigen ze er meestal naar om zekerheid te zoeken bij andere mensen. Dit kan tijdelijk houvast bieden, maar verandert niks aan de innerlijke onzekerheid die wordt ervaren. Mensen zijn veranderlijk en kunnen je vertrouwen beschamen.

Als we we wantrouwen hebben naar anderen, dan bemoeilijkt dit onze capaciteit om relaties met anderen aan te gaan. Je kunt het gevoel hebben dat je je eigen mening of wil verliest in het contact met anderen; of je verbreekt steeds je contact met anderen als zij iets doen wat je als kwetsend ervaart. Als je geen vertrouwen in jezelf hebt, kom je niet op voor jezelf en spreek je niet uit wat er in je omgaat.

Zelfvertrouwen bouw je op door te zien waar je gebrek eraan vandaan komt. Als je dat beter begrijpt, dan kun je meer waardering voor jezelf opbrengen. Door jezelf meer te waarderen, vergroot je je zelfvertrouwen. Je voelt je minder afhankelijk van anderen en bent beter in staat om je grenzen aan te geven en je eigen keuzes te maken.