Transactionele Analyse

Transactionele Analyse gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege jeugd van grote invloed zijn op de manier waarop mensen in hun latere leven communiceren.

Er worden in de TA drie ego-posities onderscheiden van waaruit mensen communiceren, te weten de Ouder, Het Kind en de Volwassene. Een transactie is een wederzijdse communicatie, waarbij niet alleen over iets gesproken wordt, maar waarbij ook een onuitgesproken interactie plaatsvindt op psychologisch niveau. De ego-posities spelen in deze onuitgesproken communicatie een belangrijke rol.

Door bewustwording van de rollen van waaruit wordt gecommuniceerd, krijgen mensen meer zicht op problemen die kunnen ontstaan in relaties; en vinden ze manieren om hier anders mee om te gaan.