Kernkwadrant

English version: scroll down


Het Kernkwadrant gaat ervan uit dat ieder mens veel kwaliteiten in zich heeft. Kwaliteiten zijn eigenschappen die je als mens hebt; ze zijn inherent aan ieder persoon. Soms zijn kwaliteiten heel uitgesproken in iemand aanwezig; dan spreken we van een talent. Soms vinden mensen hun kwaliteiten zo vanzelfsprekend, dat ze niet zien dat het kwaliteiten zijn.

Volgens het Kernkwadrant zijn zogenaamde negatieve eigenschappen vervormingen van oorspronkelijke kwaliteiten. Door je eigen kernkwadrant te onderzoeken, krijg je meer zicht op jouw kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën - wat karaktertrekken zijn die je negatief vindt in anderen en vaak in jezelf niet herkent. Je krijgt een beeld van je kwaliteiten en eigenaardigheden, waardoor je jezelf beter leert kennen en makkelijker om kunt gaan met anderen (die ook zo hun kwaliteiten en eigenaardigheden hebben).


 

***
 

 

Core Quadrant

According to the Core Quadrant every person has a lot of qualities. Qualities are characteristics that you have as a human being; they are inherent to each person. Sometimes qualities are very distinctly present in somebody; then we say someone has a talent. Sometimes people find their qualities so obvious that they do not recognise them as a quality. 

The Core Qauadrant views so called negative traits as disfigurations of original qualities. By studying your own core quadrant, you get a better view on your own core qualities, your pitfalls, challenges and allergies - which are traits you find negative in others and often don't recognise within yourself. You get a picture of your qualities and peculiarities, and therefore get to know yourself better and become able to relate easier to others (who also have their qualities and peculiarities).