Inquiry

Inquiry is ontwikkeld binnen de Ridhwanschool; als techniek om het bewustzijn te vergroten en te verdiepen. Je richt je aandacht op je innerlijke beleving: je gedachten, gevoelens en lichaamssensaties in het hier en nu – en geeft hier woorden aan.  

Door te zijn met wat er is, kan de inhoud van je bewustzijn zich vrij ontvouwen. Je brengt gedachtenpatronen, gehechtheden en spanningen aan het licht; en ontdekt daardoor meer over jezelf. Je wordt je meer bewust van wat voor jou echt waar is; en tegelijkertijd kan jouw werkelijkheid zich uitbreiden. Door middel van inquiry verruim je je kijk op het leven. Je leven wordt hierdoor verrijkt en je gaat je vrijer voelen van door je geschiedenis ontstane beperkingen.

Jezelf kennen betekent dat je vol in het leven kan staan en er echt kan zijn, voor jezelf en ook voor anderen.