Mindfulness/Inquiry

English version: scroll down


Mindfulness brengt je in contact met de voorbijgaande aard van je gevoelens en waarnemingen. Als we onze aandacht richten op onze fysieke gewaarwordingen dan kunnen we de eb en vloed van onze emoties herkennen en op deze natuurlijke beweging leren vertrouwen.

Lichaamsbewustzijn brengt ons in contact met onze innerlijke wereld. Het gewoonweg opmerken van bijvoorbeeld irritatie, agitatie of angst helpt ons onmiddellijk om een ander perspectief op deze gevoelens te krijgen; en ons open te stellen voor manieren van reageren die anders zijn dan onze automatische, gebruikelijke reacties.

Inquiry borduurt hierop voort door met een open, nieuwsgierige houding te onderzoeken hoe onze ervaring zich ontvouwt en wat het voor ons betekent. Je brengt patronen, gehechtheden en spanningen aan het licht, waardoor je je meer open en vrij gaat voelen. Je wordt je meer bewust van wat voor jou echt waar is; en tegelijkertijd kan jouw werkelijkheid zich verdiepen en ontwikkelen. 

Jezelf kennen betekent dat je vol in het leven kan staan en er echt kan zijn, voor jezelf en ook voor anderen.  

 

***

 

Mindfulness/Inquiry

Mindfulness brings you into contact with the temporary nature of your feelings and perceptions. When we focus our attention on our physical sensations then we can recognise the ebb and flow of our emotions and learn to trust on this natural movement. 

Awareness of the body brings us into contact with our inner world. Simply noticing for example irritation, agitation or fear immediately helps us to get a different perspective on these feelings; and to open ourselves to ways of responding that are different than our automatic, usual reactions. 

Inquiry builds on this by investigating with an open, curious attitude how our experience unfolds and what it means to us. You bring to light patterns, attachments and tensions, whereby you will feel more open and free. You become more aware of what is really true for you; and at the same time your truth can deepen and evolve. 

To know yourself means that you can be fully alive and really there, for yourself and for others as well.