Enneagram

English version: scroll down


Het Enneagram is een model dat negen persoonlijkheidsstructuren of persoonlijkheidstypen omschrijft. De negen typen hebben allemaal hun eigen kijk op de werkelijkheid en ze hebben allemaal hun eigen innerlijke drijfveer.

Doordat mensen zo verschillend zijn, kan het gebeuren dat ze elkaars standpunt niet begrijpen en in conflict met elkaar komen. Het enneagram maakt inzichtelijk hoe we als mensen van elkaar verschillen. Het is behulpzaam om meer begrip te ontwikkelen voor anderen en om onenigheid te overbruggen. Het model is ook een krachtig hulpmiddel om jezelf te leren kennen.

 

***
 

Enneagram

The Enneagram is a model that describes nine personality structures or personality types. The nine types all have their own view of reality and they all have their own inner drives. 

Because people are so different, it can happen that they don't understand each others point of view and get into conflict with one another. The Enneagram provides insight into peoples differences. It is helpful to develop more understanding for others and to bridge discordance. The model also is a powerful tool to get to know yourself better.