Enneagram

Het Enneagram is een model dat negen persoonlijkheidsstructuren of persoonlijkheidstypen omschrijft. De negen typen hebben allemaal hun eigen kijk op de werkelijkheid en ze hebben allemaal hun eigen innerlijke drijfveer.

Doordat mensen zo verschillend zijn, kan het gebeuren dat ze elkaars standpunt niet begrijpen en in conflict met elkaar komen. Het enneagram maakt inzichtelijk hoe we als mensen van elkaar verschillen. Het is behulpzaam om meer begrip te ontwikkelen voor anderen en om verschillen te overbruggen. Het model is ook een krachtig hulpmiddel om jezelf te leren kennen.