Je kan de rivier niet duwen
maar je kan wel varen op de stroom

Coaching

  • Heb je te weinig zelfvertrouwen?
  • Ben je hooggevoelig en wil je daar mee om leren gaan? Wil je ontdekken wat HSP voor jou betekent?
  • Heb je vragen over de dood of ingrijpende ervaringen met de dood?

 

Coaching

Door middel van coaching leer je beter om te gaan met lastige situaties. Je krijgt meer zicht op jezelf en op je persoonlijke en professionele relaties. In een coaching traject inventariseer je hoe het komt dat je ergens moeite mee hebt; en hoe je er anders mee om kunt gaan. Coaching helpt je in communicatie met anderen, bij het maken van keuzes en het nemen van stappen. 

Bewustwording

Als je tegen lastige situaties aanloopt is het behulpzaam om je bewustzijn te vergroten; dat wordt ook wel bewustwording genoemd. Je kunt je je bewustzijn op verschillende manieren vergroten, bijvoorbeeld door aandacht te geven aan je ervaringen in het hier en nu, door te kijken naar hoe je met anderen omgaat en door je persoonlijkheidsstructuur te onderzoeken.  

Voor het bevorderen van bewustzijn worden de volgende methodieken gebruikt:

 

  • Transactionele Analyse – Transactionele Analyse gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege jeugd van grote invloed zijn op de manier waarop mensen in hun latere leven communiceren.
  • Inquiry – Inquiry is ontwikkeld binnen de Ridhwanschool; als techniek om het bewustzijn te vergroten en te verdiepen. Je richt je aandacht op je innerlijke beleving: je gedachten, gevoelens en lichaamssensaties in het hier en nu – en geeft hier woorden aan.  
  • Voice Dialogue – Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen, of deelpersoonlijkheden. Vaak identificeren mensen zich met een of een paar deelpersoonlijkheden.

 

Je kunt terecht voor coaching op alle levensgebieden, maar mijn expertise ligt expliciet bij de volgende thema’s:

Zelfvertrouwen

Vertrouwen in jezelf is de basis van waaruit je je verhoudt tot je omgeving. Als je vertrouwen in jezelf ervaart, dan ben je minder afhankelijk van wat anderen vinden of doen.

HSP

Hoog Sensitieve Personen zijn meer dan gemiddeld ontvankelijk voor indrukken van buitenaf. Geluiden, visuele prikkels, de sfeer in een ruimte en stemmingen van anderen kunnen sterk binnenkomen.

De Dood en BDE

De dood hoort bij de onveranderlijke cyclus van leven, dood en nieuw leven. Dat we dood gaan wordt wel een genoemd als het enige in het leven waar we zeker van kunnen zijn. Ons leven wordt voor een groot deel bepaald door de dood en toch staan de meeste mensen er pas bij stil, wanneer ze er van dichtbij mee geconfronteerd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat er iemand in de naaste omgeving sterft. Met het ouder worden denken mensen vaak meer na over hun eigen vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van het leven, waardoor ze soms een (midlife)crisis ervaren. De dood is een mysterie, waarover mensen binnen spirituele stromingen als eeuwenlang proberen meer te weten te komen. Voor de meeste mensen is de dood beangstigend. Het leven houdt op en we weten niet wat daarna komt; we weten zelfs niet óf er iets nakomt. Voor mensen die veel ervaring hebben met meditatie; of mensen die een Bijna Dood Ervaring hebben gehad, is de dood vaak niet meer beangstigend.